08 januari, 2009

Den nya Nasa-rapporten

I DN vetenskap kan man läsa att "Gas fick 'Columbia' att explodera", vilket skall stå i en ny rapport från Nasa (här, 16 MB PDF). Det har man dock vetat länge. Vad den nya rapporten visar är istället i detalj vad som hände besättningen.

Det man kommer fram till var att det första som hände var att kapseln snabbt förlorade tryck. Det plötsliga tryckfallet fick astronauterna att förlora medvetandet och de skulle dött av detta, om de hade haft tid. Deras dräkter var inte konfigurerade för att utstå vacuum under färden.

Kapseln började också snurra i hög hastighet. Detta utsatte astronauterna för höga g-krafter. Dessutom satt de fastspända endast med midjebälten vilket gjorde att deras överkroppar slungades runt i stolen med våldsam kraft.

Rymdfärjan bröts sönder på hög höjd, 60000 meter, i överljudshastighet. Hade astronauterna överlevt allt annat skulle kollisionen med luften, trasig utrustning och friktionsvärme dödat dem. Deras dräkter skall kunna utstå att släppas ut på 30000 meters höjd i en hastighet av 1000 km/h relativt luften. Rymdfärjan färdades in ca 20000 km/h när den bröts sönder.

Därtill skulle astronauterna träffa marken efter 60 km fritt fall... Nasas slutsats blev att det finns saker man bör ändra på, som bättre säkerhetsbälten och hjälmar och liknande för att undvika skador vid mindre olyckor i framtiden. Men man kommer oundvikligen fram till att vid en sådan här olycka, där kapseln bryts sönder på hög höjd i hypersonisk hastighet finns inget man kan göra för att rädda besättningen. Övergången från kontrollerad flygning till rymdfärjans sammanbrott var över på 46 sekunder, besättningsmodulen bröts sönder 35 sekunder senare och var efter ytterligare 17 sekunder helt förstörd (bitarna var så små och utspridda att de inte längre syntes på markvideo). Det enda är att minska risken för att det skall hända över huvud taget.

Tycker dock att DNs reporter gjort ett dåligt jobb i att läsa rapporten han refererar till.

Mer att läsa finns bl.a. på New Scientist och Bad Astronomy.

Andra bloggar om: , , , .

Inga kommentarer: