07 juli, 2008

forskningsfusk

Enligt uppgift ska regeringen i höstens forskningsproposition föreslå att en ny central organisation för att utreda forskningsfusk. Man kan läsa om det på SVTs hemsida och i Upsala Nya Tidning, båda hänvisar till Svenska dagbladet som källa men jag har inte lyckats hitta orginalartikeln på Svenska dagbladet hemsida. Innan man vet mer om förslaget är det svårt att kommentera men grundidén är bra. Idag är det lärosätenas ansvar att utreda misstänkt forskningsfusk på det egna lärosätet. Problemet med detta är att misstankar finns om att lärosäten i vissa fall väljer att låta bli att utreda.

Inga kommentarer: