06 november, 2008

Tomtar på loftet

Via Harald och hans skor och UNT, hittar jag nyheten om examensarbetet som SLU betraktar som ett "olycksfall i arbetet". Så mycket olycksfall att man såg sig nödgad att göra det omöjligt att ladda ner det från bibliotekets hemsida. Men för den som vill läsa, och inte befinner sig fysiskt nära ett SLU-bibliotek har medvetenskap löst det problemet. I detta examensarbete finns allt du behöver veta om vikten av att ha projektledningsmöte med trädgårdstomtar och andra naturväsen som kommer att påverka ditt trädgårdsodlande.

Och SLU betecknar alltså detta som ett olycksfall i arbetet, där själva olycksfallet består i att man låtit något som uppenbart brister i vetenskaplig kvalitet passera som en akademisk uppsats. Och ärligt talat, nog för att man ibland suttit i möten som fått en att misstänka att vissa av deltagarna kanske hellre skulle vilja vara trädgårdstomtar än lärare på ett universitet, men någon slags måtta måste det ju ändå vara på dumheterna.

Jag kan inte låta bli att fundera över hur det har kunnat passera genom granskningsprocessen. Gissningvis var de första utkasten oändligt mycket värre än den version som till sist lades fram som examensarbetet. Och eftersom handledare och examinatorer trots allt är människor så kan jag lätt föreställa mig att det i slutänden blivit så att man gjort en bedömning av hur mycket bättre det har blivit relativt det första utkastet, snarare än en bedömning av slutproduktens vetenskapliga kvalitet. Sådant förekommer på svenska universitet, och sådant förekommer på amerikanska diton. Fast det är sällan så flagrant som i det här fallet.

Problemen med dylika fall är, minst, två. Det ena är att om man låter sådana arbeten passera kommer det på sikt att leda till en urholkning av den vetenskapliga kvaliten. Det andra är att det underminerar förtroendet för vetenskapen och forskarna hos allmänheten. Jag menar, jag vill inte heller att mina skattepengar ska finansiera löst tyckande om vikten av att ha morgonmöten med tomtar och andra naturväsen.

I grund och botten tror jag att det handlar om att man måste våga underkänna sådant som inte håller måttet. Att det blivit mycket bättre, eller att någon lagt ner väldigt mycket tid på det, är i sig inte anledning att godkänna någon form av vetenskaplig uppsats. Håller det inte måttet ska det inte godkännas. Även om det betyder att institutionen får mindre pengar eftersom färre studenter examineras. Om det alls ska det vara någon mening med forskning måste de akademiska institutionerna förbehålla sig ett visst mått av vetenskaplig integritet. Annars är det risk för en storskalig tomtomflyttning, från loft till universitetens forskningskorridorer.

5 kommentarer:

Harald Cederlund sa...

Ja, jag blir faktiskt lite beklämd när jag läser igenom det där arbetet och inser att detta har godkänts på mitt universitet.

Jag respekterar växtodlares rätt att hålla projektmöten med andeväsen - om de så önskar. Men om någon nu skriver ett examensarbete som förespråkar sådana stolligheter så visar det med all önskvärd tydlighet att studenten ifråga inte utvecklat förmågan att "söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå" som är ett av utbildningens uttalade mål.

Maria Abrahamsson sa...

Harald: instämmer till fullo.

Matte sa...

Det hade varit kul att höra från examinatorn/handledaren om hur i he*****e detta arbete skulle kunna vara värt 10P på en svensk högskola och i slutändan en avslutad examen?

Nog att man stöter på ett och annan kurser som kanske inte håller 100%-ig kvalitet men ett exjobb som det här vilket är en avslutande del av ett helt program!?

*Suck!*

chall sa...

Det är ett stort problem när man från universitetet får betalt per utexaminerad student från en kurs.

Kanske skulle förslaget som låg i en remissrunda för ett par år sen komma tillbaka; en kvot mellan antalet antagna studenter och de som godkänns. Då blir det enklare* att underkänna studenter eftersom man då är garanterad en viss summa pengar.

*mindre omöjligt mot vad det är nu när man som labbass får "uppmaningar" från institutionsfolk att låta studenter bli godkända så att inte budgeten går i kras

Magnus Persson sa...

Att det händer med exjobb må väl vara hänt (även om jag definitivt inte tycker om det!); men det finns tyvärr dessutom exempel på de som får doktorsexamen på likande sätt...