22 oktober, 2009

Är nanopartiklar farliga?

Hur farliga är nanopartiklar egentligen? Det enkla svaret är att det vet vi inte. Klart är att nanopartiklar kan ha helt andra egenskaper än större mängder av samma material, det är bland annat det som gör de så attraktiva i olika tillämpningar. Men om partiklarnas egenskaper är beroende av deras storlek ställer detsamma till problem när det gäller hälsoeffekter - det räcker inte att veta att materialet är ofarligt i bulk, små partiklar kan vara farliga. Silver är inte giftigt; det är hyfsat inert och används bl.a. som dekoration på t.e.x. choklad (E174). Men i nanopartikelform är det bakteridödande och tillsätts till textilier, tvättmaskiner, tandkräm och så vidare...

Det finns ganska mycket indikationer på att många nanomaterial är hälsofarliga. Kolnanorör, som till formen påminner mycket om asbest, har länge misstänkts kunna ge liknande skador. Vissa undersökningar pekar åt det hållet, även om riskerna ofta överdrivs. Så är det när man vill ge braskande rubriker och en bra story. Fast man undrar om det inte istället oftare är så att man ignorerar potentiella risker. När man hittar silvernanopartiklar överallt, fullerener i hudkräm och "Nano-Stretch Networks" (vad det nu är) i make-up och mycket mer, undrar man om det verkligen är helt säkert.

Det finns indikationer på att silvernanopartiklar kan orsaka skador på DNA hos däggdjur (ref i [1]). En läsvärd artikel i Journal of Nanobiotechnology (open access) [2] tar upp kända och okända risker med nanomaterial. Nyligen kunde man också läsa om hur två kinesiska kvinnor dött och ytterligare fem drabbats av permanenta lungskador efter ett arbetat oskyddat i en färgfabrik. I en artikel i European Respiratory Journal [3] skriver författarna att:

These cases arouse concern that long-term exposure to some nano particles without protective measures may be related to serious damage to human lungs.
Förhållandena i den kinesiska färgfabriken, som var oerhört smutsiga, kan naturligtvis inte jämföras med lite silverpartiklar i strumporna. Men man skall ändå ha i beaktande att riskerna inte är helt klara. När man köper fullerener eller nanorör till sitt labb är etiketten märkt med "Caution: product not fully tested." Nu går tyska miljöskyddsmyndigheten UBA och uppmanar till försiktighet, enligt en artikel i Süddeutsche Zeitung. (Även i Stern.) Man råder folk att
die Verwendung von Produkten, die Nanomaterialien enthalten oder freisetzen können, so lange zu vermeiden, wie ihre Wirkungen in der Umwelt und auf die menschliche Gesundheit noch weitgehend unbekannt sind
undvika användningen av produkter som innehåller eller frigör nanomaterial, så länge som deras inverkan på miljö och mänsklig hälsa i stora drag är okänd.
Man vill även ha en märkning av produkter som innehåller nanomaterial.

Som alltid gäller det att vara lite kritisk; att inte köpa reklamen rakt av, men heller inte att lyssna på skräckpropagandan. Det är som författarna skriver i inledningsartikeln till den nya tidskriften Nanotoxicology [4]
The rapid expansion of nanotechnology promises to have great benefits for society, yet there is increasing concern that human and environmental exposure to engineered nanomaterials may result in significant adverse effects. [...] These risks are likely to be different for different nanomaterials, ranging from perceived and very low for most, to real and very high for some. There are many questions that remain to be addressed, and we foresee for the future a continuing extended research in nanotoxicology. A full understanding of the hazard of NP will make a major contribution to the risk assessment that is so urgently needed to ensure that products that utilize NP are made safely, are exploited to their full potential and then disposed of safely. [min fetning]
Varken UBA eller jag tycker att man borde undvika nanomaterial helt och hållet. Det finns helt klart många fördelar med dem, såväl för miljön som för hälsa och användarvänlighet. Däremot så borde man kanske tänka sig för en extra gång och fundera över om de där nanopartiklarna verkligen tillför så mycket. I många produkter känns det som om det helt enkelt låter bättre att man använder nano-något.

UPPDATERING: Idag (23/10) publicerades en artikel i Aquatic Toxicology av danska forskare som visar att silvernanopartiklar kan orsaka respirationsstress hos abborrar.


[1] S. M. Hussain, J. J. Schlager, Safety Evaluation of Silver Nanoparticles: Inhalation Model for Chronic Exposure. Toxicol. Sci. 108, 223-224, (2009); doi:10.1093/toxsci/kfp032
[2] P. H. M. Hoet, I. Brüske-Hohlfeld, O. V. Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks. J. Nanobiotechnol. 2, 12 (2004), doi: 10.1186/1477-3155-2-12[3] Y. Song, X. Li, X. Du, Exposure to nanoparticles is related to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granuloma. Eur. Respir. J. 34, 559-567, (2009); doi:10.1183/09031936.00178308
[4] G. Oberdorster, V. Stone, K. Donaldson K, Toxicology of nanoparticles: A historical perspective. Nanotoxicology 1, 2-25, (2007); doi: 10.1080/17435390701314761

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: