26 september, 2007

I en artikel i NY Times skriver John Tierney om klimatdebatten och skillnaden mellan ekonomer och ekologer. Det är en artikel om Björn Lomborg och hans nya bok. Jag tänkte inte kommentera det alls, men istället ta upp en sak som man stötte på i den långa kommentarslistan, och som är ett argument man ofta hör; hur den vetenskapliga konsensusen gång på gång kastats över ända och att man därför inte behöver bry sig om enigheten bland klimatforskarna idag. Exempel som tas upp är t ex:

- The “Germ Theory of Disease” - wasn’t this soundly ridiculed in its day?
- Jet/Rocket Propulsion - “violated conservation of momentum”
-”All that is left to do in physics is to add decimal places to known constants” - heh, until the nuclear age came upon us
- Phlogiston theory
- Plate tectonics
-
Heavier-than-air flight. Not only was the concept ridiculed (and “proven” impossible), but actual demonstrations were discounted by Scientific American.
- Geocentrism.
- Kelvin vs. Darwin (Physics vs. Paleobiology) debate on Evolution.
Många av exemplen är rena felaktigheter (raketmotorn, flygetyg tyngre än luft) där det aldrig funnits något ”konsensus” bland forskare. Att fåglar är tyngre än luft och att de kan flyga torde väl ha varit känt sedan urtiden. Andra exempel bygger helt enkelt på okunskap om hur vetenskapen fungerar. För vetenskapen har alltid fel! Det är aldrig så att en teori är komplett, med full förståelse. Med nya mätningar och experiment kommer nya insikter. Den gamla teorin ersätts av en ny, som inte heller den är komplett. Det är på det sättet som vetenskapen går framåt, inte genom att sopa nya teorier under mattan.

När det gäller det sista exemplet bygger det på att William Thompson (senare Lord Kelvin) beräknade jordens ålder, baserat på hur fort en klump flytande sten skulle kylas av till dagens temperatur, till mellan 24 och 400 miljoner år. Detta var dock inte gammalt nog vare sig för Darwin eller samtida geologer.Men det är naturligtvis inte så att fysiker i allmänhet ansåg att alla andra teorier måste vara fel på grund av Kelvins beräkningar. Snarare insåg man att något måste vara fel med beräkningarna, man visste bara inte vad. Kelvin själv argumenterade länge för en ”ung jord”*, ända tills radioaktiviteten upptäcktes som en ”ny” energikälla som bromsar klotets avkylning.

Det tredje exemplet (jag vet inte var citatet skall vara taget från) verkar implicera att alla var glada och nöjda med den klassiska fysiken innan kvantåldern. Det är en helt felaktig inställning. Fysiken kämpade med stora motsägelser under den senare hälften av 1800-talet och kvantteorin kom i början av 1900-talet som en förlösning.

”De har ju haft fel så många gånger förr” är ett argument som kan vara svårt att se igenom, för på sätt och vis är det sant även om det är ett både felaktigt och ohederligt argument.

*Vilket dock inte skall förväxlas med de kristenfundamentalistiska ung-jord-teorierna som ger en ålder på under 10000 år.

Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Ingvar Åstrand sa...

Ni skriver,

"Fysiken kämpade med stora motsägelser under den senare hälften av 1800-talet och kvantteorin kom i början av 1900-talet som en förlösning."

Kvantteorin var och är en falsk lösning och fortfarande är det så att "fysiken kämpar med stora motsägelser".

Men genom att inte reagera eller reflektera sker fördummande ”förlösning” enligt ”Semmelweis Reflex”:
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis#Semmelweis_Reflex)

The Semmelweis Reflex is the dismissing or rejecting out of hand any information, automatically, without thought, inspection, or experiment. The phrase stems from a number of people's personal experiences with the phenomenon, and denotes the reactions of anyone who engages in such behaviour.

Varför bloggar ni?
Är det för inbördes beundran?
Inte är det väl för att kommunicera och diskutera?
Ni svarar ju inte på kommentarer.

Mats Fröberg sa...

Jag bloggar framför allt för att det är roligt! Och för att det ger mig en bra anledning att försöka följa med och vara allmänbildad.

De flesta kommentarer tycker jag talar bra för sig själva och inte behöver kommenteras vidare, men visst skulle det vara trevligt med mer kommunikation!

Maria Abrahamsson sa...

Om varför vi bloggar finns att läsa här:
http://lagerbladet.blogspot.com/search/label/programf%C3%B6rklaring

mj sa...

Ingvar Åstrand: Jag vet inte riktigt vad du menar med att vi inte svarar på kommentarer. Jag brukar svara på de kommentarer som ställer frågor eller som vill diskuterar något. Jag ser inte riktigt meningen med att bara svara "Jag håller med" eller "Ja, jag har läst kommentaren". Jag läser alla kommentarer på bloggen, inte bara de till mina inlägg.

När det gäller inställningen till kvantfysiken så har du rätt i att den inte är sann, så till vida att den inte är någon slutgiltig teori. Den är dock sann på det viset att den med oerhörd precision förklarar och förutsäger experimentutkomster inom sitt tillämpningsområde.

Din åsikt om den moderna fysiken har du kommenterat tidigare och jag nöjer med att säga att jag inte delar dina invändningar.