21 maj, 2008

En artikel om h-index och självciteringar

Min senaste blogpost om hur glastaket illustrerades med hjälp av h-index har fått mig att intressera mig mer för detta bibliometriska mått. Jag har hittat en ny artikel i Trends in Ecology and Evolution som jag vill dela med mig av. Den handlar om hur h-index påverkas av självciteringar. De har undersökt citeringsdata från 40 forskare som publicerat i tidskrifter inom ekologi. En kritik som riktas mot h-index är just att man genom att citera sina egna artiklar kan höja sitt h-index. Slutsatsen i denna artikel är dock att effekten på h-index är mycket liten. Jag gillar artikelns sista mening som lyder:

"Thus, the h-index seems robust enough against self-citations, as it would in any case be foolhardy to base grant or personnel decisions on only small deviances in the h-index."

Referens
Engqvist L, Frommen JG. 2008. The h-index and self-citations. Trends in Ecology and Evolution 23:250-252.

Inga kommentarer: