17 april, 2008

Den andra genetikern som fått sitt DNA sekvenserat

Det mänskliga genomet sekvenserades fullständigt redan för fyra år sedan. Men det DNA som sekvenserades då var en blandning av DNA från flera människor. På senare tid har allt DNA från två enskilda individer sekvenserats. Båda dessa första personer är kända genetiker. För ca ett halvår sedan publiserades en artikel i PLoS Biology där J. Craig Venter fått sitt DNA sekvenserat. Han var den som var drivande i företaget Celera som sekvenserade det mänskliga genomet samtidigt som det offentliga HUGO-projektet. I denna veckan nummer av Nature så publiseras en studie där James D Watson fått sitt DNA sekvenserat med en ny snabbare metod där det bara tagit två månader att läsa av allt hans DNA. Metoden är också mycket billigare. Sekvenseringen av Watsons DNA kostade under en miljon amerikanska dollar jämfört med 100 miljoner för sekvenseringen av Venters DNA. James Watson upptäckte tillsammans med Francis Crick DNA- molekylens struktur 1953. För detta fick de nobelpriset 1962.

Referenser: 
Wheeler et al. 2008. Thye complete genome of an individual by massively parallel DNA sequencing. Nature 452: 872-876 (prenumeration krävs)
Levy et al. 2007. The diploid genome sequence of a single individual. PLoS Biol. 5: e254-e286 (open acess)

Inga kommentarer: