11 april, 2008

Snabbt och energirikt

För oss som gillar fotoner i allmänhet, och lasrar i synnerhet har de senaste dagarna bjudit på en del intressanta vetenskapsnyheter.

Dels har forskare på University of Texas, Austin, börjat använda sin petawattlaser. En petawatt är 10^15 watt, och det är riktigt kraftiga saker det. Det är den enda petawattlasern i användning i hela USA. Och den ger inte bara enormt starkt ljus (starkare än vad solljuset är vid solens yta) den ger korta laserpulser också - ca 100 femtosekunder långa, eller snarare korta (100 femtosekunder = 0.000 000 000 000 1 sekunder). Det finns lasrar som ger kortare pulser än så, men de ger inte på långa vägar lika kraftig uteffekt.

Lasern ska bland annat användas for att utforska astronomiska fenomen, om än i minitatyrskala. Bland annat ska man göra mini-supernovor. Andra forskningsområden innefattar bland annat kontrollerad fusion, men så är projektet också delfinansierat av amerikanska department of energy, som delar ut ganska stora summor forskningspengar varje år. Mer om petawattlasern kan man läsa här, och den som önskar sig lite foton och schematiska bilder på uppställningar hittar det här. (Allt på engelska förstås). Malin har också bloggat om saken.

En annan rolig nyhet är att forskare i Oxford har gjort världens kortaste ljuspuls, som består av endast en enda foton, och som är ännu kortare än laserpulsen ovan, endast 65 femtosekunder, dvs 0.000 000 000 000 065 sekunder. En "vanlig" laserpuls kan i och för sig vara kortare än så i tidsutsträckning, men de består å andra sidan av en hel grupp fotoner. Och det blir inte sämre av att alla dessa individuella 65-femtosekundsfotoner är exakt likadana. Och det gör dem mycket intressanta för tillämpningar inom kvantdatorområdet. Mer om individuella fotoner kan man läsa på University of Oxfords blogg.

Inga kommentarer: