22 augusti, 2007

Problem med spriten

Det är inte direkt enkelt att få ett grepp över fördelar och nackdelar med etanol som drivmedel. Alltid läsvärde bloggaren Harald Cederlund skrev några intressanta rader om bland annat biobränslen för några dagar sedan. Han har även skrivit ett bra inlägg tidigare om ämnet, där han försöker reda ut begreppen och jag tycker han gör ett bra jobb. Själv blir jag mest förvirrad.

I förra veckan var det en artikel i Science1 där budskapet var att satsa på att bevara och återskapa naturlig skog och gräsmark istället för att odla marken för biobränslen om man vill minimera växthusgasutsläpp. Och det är ju många andra aspekter av tillvaron som också påverkas och allt är ju inte kol här i världen. Regnskog som försvinner för att odla sockerrör i Brasilien och effekter på marknadspriset på majs är bara ett par konsekvenserna av etanolframställningen.

Själv var jag på ett intressant seminarium nyligen med Bill Parton från Colorado State University, som var medförfattare till en artikel2 där man gjorde en livscykelanalys av växthusgasflöden för odling av olika grödor för bioenergi. Parton och kollegor har utvärderat både majs och andra grödor och beräknat hur mycket växthusgaser som avgår i varje led av produktionen. Enligt vissa kritiker av etanol från majs går det åt mer energi för att framställa etanol än vad man får ut av den. Enligt Parton och kompani är det inte riktigt så illa. Att göra etanol av majs minskar växthusgas utsläppen med 40% jämfört med att använda bensin som bränsle. Hirs och hybridpoppel däremot minskar växthusgasutsläppen med mer än 100%, eftersom man binder mer kol i marken med dessa grödor. En sak som var intressant, i alla fall för en markvetare, var den stora effekten av lustgasavgång från framför allt majsodlingar. Något som dessutom är en utmaning att mäta på ett tillförlitligt sätt.

I Sverige är det ju inte majs som gäller för framställning av biobränslen och vi hugger inte ned regnskog för att odla sockerrör, men det är likt förbaskat en riktig snårskog att försöka förstå sig på om etanol som drivmedel för bilar är så miljövänligt som vissa hävdar. Tänk om det kunde vara lite enklare att förstå sig på det här med biobränslen ändå...

1. Righelato R, Spracklen DV (2007) Carbon Mitigation by Biofuels or by Saving and Restoring Forests? Science 317 (5840) : 902
2. Adler, PR, Del Grosso SJ, Parton WJ (2007) Life-cycle assessment of net greenhouse-gas flux for bioenergy cropping systems. Ecological applications 17:675-691.

1 kommentar:

Harald Cederlund sa...

Blir ganska förvirrad jag också måste jag medge - men som jag ser det är ju det grundläggande problemet med biodrivmedel att det krävs mark att producera den på och att det bara finns en glob.

Om man tar befintlig åkermark (där all infrastruktur kring hanteringen i form av traktorer etc redan finnns) och ställer om den till etanolproduktion, tar till vara på alla restprodukter i produktionen etc. (som i artikeln du refererar till?) - så får man fina värden för energibalans och reduktioner av växthusgaser.

Detta representerar dock något av ett idealfall och tar inte hänsyn till att en kraftig ökning av etanolproduktionen också kraftigt kommer att öka den totala efterfrågan på brukad mark. Om etanolproduktionen sker på den bästa åkermarken måste livsmedelsproduktionen med nödvändighet ske någon annanstans - detta leder till att regnskogar och naturmarker kommer att skövlas oavsett om etanolproduktionen sker där eller inte. Detta kommer påverka växthusgasbalansen för etanolen negativt - men räknas inte in i de flesta studier.

Sedan kan man ju som sagt verkligen fundera över att allt ju faktist inte handlar om kol här i världen - hur ska vi t.ex. väga höjda matpriser (och i värsta fall matbrist), reducerade naturvärden, biologisk mångfald etc. mot chansen att reducera växthusgasutsläppen något.

När blir boten värre än soten?