14 augusti, 2007

oroande tendenser inom utbildningssystemet

Det andra urvalet till högskolan blev klart för ett par dagar sedan. Som nämnts tidigare är söktrycket dåligt inom naturvetenskap. Många utbildningsplatser står tomma även inom andra ämnesområden. De lediga platserna kan hittas på studieplatser.nu. Universiteten försöker hålla en positiv ton på sina hemsidor. Ett par exempel är Uppsala universitet som fokuserar på att bredden är stor i utbudet av lediga platser och Lunds universitet som börjar sin text med att skriva om de utbildningar som har högt söktryck och har länken till lediga platser mer undanskymt i slutet. Det sägs ibland att de blivande studenterna blivit vana vid att det finns lediga platser i september och därför väntar med att söka. Problemet med detta är att det blir mycket svårare för högskolorna att planera sin undervisning när man inte förrän en vecka in på terminen vet hur många studenter man har.

Problemet med att fylla platserna på högskolan har nog sin grund redan tidigare i utbildningssytemet. Idag har skolverket släppt ett pressmeddelande där de meddelar att andelen behöriga till gymnasieskolan är den lägsta på 10 år. 11,4% av niondeklassarna är inte behöriga och det ämne som flest saknar godkänt betyg i är matematik.

Inga kommentarer: