06 februari, 2008

Billigare plast?

Hört talas om polyeten? Om inte så kan jag ändå garantera att det är något som du kommer i kontakt med nästan varenda dag, eftersom det är en av våra allra vanligaste plaster. (Finns i flaskor, burkar, plastpåsar etc.) Eten, som är grundbulten i polymeren polyeten, är också en de organiska ämnen som produceras i störst mängd i världen, och som har mängder av andra användningsområden än plast, tex som smärtstillande medel. Att kunna framställa eten kostnadseffektivt och miljövänligt är alltså rätt viktigt. Nu har forskare vid Argonne National Laboratory lyckats åstadkomma en metod att producera eten på ett mer energieffektivt och mer miljövänligt sätt.

Det hela är ganska elegant. Genom att låta en ström av etangas passera genom ett membran som tar bort väte och alltså producerar eten, enligt reaktionsformeln:

C2H6 <--> C2H4 + H2

Den nya metoden ger inte upphov till några växthusgaser, vilket är en klar fördel jämfört med den pyrolysmetoden som traditionellt används för att producera eten. Ännu bättre blir det av att det väte som membranet plockar bort kan användas för att framställa energi, så att processen, när den väl är igång, i princip kan driva sig själv.

En annan, kemisk finess, med reaktionen är att eftersom membranet hela tiden tar bort väteatomer så drivs jämvikten mot produktion av mer eten (högersidan av reaktionsformeln). Forskaren som haft ansvaret för studien kommenterar detta faktum så här: "The membrane reactor thinks: ‘Hey, I haven't reached equilibrium yet, let me take this reaction forward.' ” Fritt översatt: "Membranreaktorn tänker: 'Stopp där, jag har ju inte nått jämvikt än, låt mig fortsätta den här reaktionen ett tag till' "

Det där är förstås ett missriktat försök att göra det hela lite mer lättbegripligt för den som inte har någon kemisk bakgrundskunskap. Men likväl är det fel. Membranreaktorer tänker inte och kemiska reaktioner har inte någon egen vilja. De styrs av termodynamik och kinetik.

Trots detta lite märkliga uttalande är det ett intressant resultat som kan bli betydelsefullt om det kan kommersialiseras. Kanske kommer det att ge oss både billigare och miljövänligare plast i framtiden?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Har vi här kanske hittat den gäckande perpetuum mobile? ;-)

"Ännu bättre blir det av att det väte som membranet plockar bort kan användas för att framställa energi, så att processen, när den väl är igång, i princip kan driva sig själv."

Maria Abrahamsson sa...

Tyvärr inte, är jag rädd....

Maria Abrahamsson sa...

Var lite för snabb nyss och missade att säga en sak. Det ska också sägas att jag är mycket tveksam till om den energi som kan fås ut ur det väte man eliminerar från etan faktiskt räcker för att driva reaktionen. Man påstår inte heller att den energi som alstras räcker för att driva reaktionen, bara att den kan användas till det.

Magnus Persson sa...

Vad hindrar processen från att fortsätta och ta bort ännu mer väte - och därmed bilda etyn (acetylen)?

Maria Abrahamsson sa...

Bra fråga. Det framgår inte av den information som finns tillgänglig om processen hos anl, men en rimlig gissning är väl att det har att göra med hur snabbt man låter etanflödet passera genom membranet.