27 februari, 2008

Genetisk variation för HIV-smitta

Den senaste tiden har det uppmärksammats i media att antalet HIV-smittade ökar i Sverige. Därför tänkte jag att det passar bra att uppmärksamma aktuell forskning om HIV. I en nyligen publicerad artikel i PLoS Biology beskrivs att man har hittat en region på kromosom 8 hos människa som påverkar risken att bli infekterad med HIV om man utsätts för smitta. Det vore naturligtvis otänkbart att utsätta människor för smitta i forskningssyfte men här har man kommit på den smarta idén att infektera celler som tagits från individer i 15 stora familjer och sedan odlats för att dela sig till fler celler. Sedan har man mätt hur lätt cellerna infekteras och jämfört med nedärvningen av genetisk variation på 2600 positioner spritt över alla kromosomer. Sedan följdes det upp med att studera fler variabla DNA-positioner runt det identifierade området i obesläktade individer och man kunde då identifiera en enskild position i regionen. En av varianterna vid denna position visade sig även vara associerad med snabbare sjukdomsutveckling i HIV-patienter. En stor styrka med den här studien är att de använt information både från obesläktade individer och nedärvning i familjer. Dessa båda sätt att identifiera gener som påverkar egenskaper har båda sina för- och nackdelar men kompletterar varandra bra. Om man använder båda så är det ett bra sätt att bekräfta sina resultat.


Referens:
Loeuillet et al. 2008. In vitro whole-genome analysis identifies a susceptibility locus for HIV-1. PLoS Biol 6(2): e32 doi:10.1371/journal.pbio.0060032

Inga kommentarer: