01 februari, 2008

Doktorander debatterar resursutredningen

Företrädare för tre doktorandorganisationer i Sverige har skrivit en debattartikel om resursutredningen i Vetenskapsrådets nättidning tentakel. Anton Forsberg, Rickard Lingström och Mattias Wiggberg skriver bl a att det är mycket bra att kostnaden för forskarutbildningen klargörs genom den föreslagna per capita-ersättningen per doktorand. De är något mer tveksamma till förslaget att högskolor ska kunna få examensrätt i forskarutbildningen för smalare ämnesområden istället för som nu i hela vetenskapsområden. De skriver att det i grunden är något positivt som kan leda till ökad kvalitet i forskarutbildningen men de är oroliga för att ojämlikheter mellan vetenskapsområden och lärosäten skulle kunna öka.

Inga kommentarer: