17 februari, 2008

"Expelled: No intelligence allowed"

"Expelled: No intelligence allowed". Det är titeln på en så kallad dokumentär som ska ha premiär här i USA någon gång i april. Bakom filmen står Ben Stein, bland annat känd för att han var talskrivare åt presidenterna Nixon och Ford. Nu för tiden dock mest känd som författare/skådespelare och programledare. Produktionen är ännu ett i raden av kreationisternas och intelligent design-anhängarnas försök att svärta ner evolutionsteorin, och lyfta fram intelligent design.

Stein använder denna sin s.k. dokumentär till att ställa som han själv menar obekväma frågor om människans ursprung, om hur öppet vetenskapssamhället egentligen är och han driver förstås tesen att man måste få testa hypotesen "intelligent design" vetenskapligt. (Mig veterligen är det få människor som vill förbjuda dylik forskning, att vi däremot är många som inte tror att det är en särskilt god forskningsidé är en annan sak.) I nyhetsreleaser om filmen, och i ett par av filmens trailers hävdar han också att en stor mängd forskare (hundratals) inte vågar tala om att de tror på "teorin" intelligent design, eftersom de då kommer att förlora jobbet, nekas tenure eller inte få publicera sig i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.

Och det här är ju intressant, för Stein har en poäng i att det inte alltid är så lätt att befinna sig utanför det rådande paradigmet i ett forskningsfält. Och det tar onekligen ett tag för revolutionerande idéer att få fäste. Men, han missar en viktig sak. Forskare i allmänhet låter sig nämligen övertygas av vetenskapliga bevis. Alltså, inte av argument, utan av bevis.

Det kanske tar lång tid att omkullkasta ett paradigm, men om de vetenskapliga bevisen är tillräckligt starka så kommer det att ske förr eller senare. För så fungerar vetenskapen. Och personligen tror jag att det är just brist på bevis snarare än rädsla för att bli av med jobbet som hindrar "hundratals" forskare från att medverka i filmen. Jag menar, när träffade ni senast en forskare som drog sig för att diskutera det han eller hon tycker sig ha överväldigande bevis för med sina meningsmotståndare?

Yttrandefrihet är alltså den nya ingången för att vinna ID-anhängare. Det finns dock några problem med den vinklingen. Till exempel att det är otroligt ovanligt att evolutionsanhängarna vill hindra kreationisterna från att ge uttryck för sina åsikter. (Att ID inte jämställs med evolutionsläran i biologiundervisningen har ingenting med brist på yttrandefrihet att göra, det har att göra med att vilken sorts kunskap skolan ska lära ut, även om detta verkar vara svårt att ta till sig i vissa kretsar. Man får dessutom anta att de som vill undervisa om ID på biologilektioner också vill inkorporera alkemi i kemiundervisningen och lägga lika stor vikt vid David Irving och andra historierevionister som vid mainstream-historieböcker.)

Ben Stein har förresten fått pris för filmen. Och även om Stein försöker låtsas som om det bara handlar om att ställa obekväma frågor, och diskutera bristen på (yttrande)frihet i vetenskapssamhället, så är pressreleasen om priset desto tydligare med vad det egentligen handlar om:

Titeln lyder: “Ben Stein Wins Money from Intelligent Design Community.” Priset han ska få, "the Phillip E. Johnson Award for Liberty and Truth" delas ut av Biola University som inte är vilket universitet som helst."Biblically centered education" och "Impacting the world for the Lord Jesus Christ" möts man av på deras hemsida. Och eftersom utmärkelsen är döpt efter den mycket välkända kreationisten Phillip E. Johnson så behöver man liksom inte tvivla på vilken sorts sanning som åsyftas.

För övrigt blir yttrandefrihetsvinklingen extra humoristisk av att filmproducenterna till förhandsvisningana i första hand bjudit in journalister från kristna medier, och att man försökt tvinga andra journalister som kommit dit att underteckna ett avtal som hindrar dem från att berätta om vad filmen innehåller. Och på presskonferenserna har man inte tillåtit vilka frågeställningar som helst. Konsekvens någon?

Det hela blir inte heller bättre av att "guilt by association" är ett grepp som används flitigt - vetenskap är darwinism som är ateism som är liktydigt med Hitler och Stalin, om man ska tro de journalister som sett filmen. (Själv har jag tittat på de trailers som finns på filmens hemsida, och Hitler förekommer i alla fall där).

Så vad ska man då säga om det hela? Tja, kanske som bloggaren på Scientific American Observations: "What can only be hoped is that a trenchant critical response by journalistic and science publishing institutions (and, of course, the blogging community)--will suffice so that Ben Stein never gets funding to make an Expelled II. Please download the recent National Academy of Sciences report “Science, Evolution and Creationism” to get the straight story."

Här och här kan man förresten läsa vad de tycker som sett mer av filmen än undertecknad. Dock ska jag försöka se den när den väl har premiär, det kan nog bli intressant.

Inga kommentarer: