22 februari, 2008

Re: Milstolpar

En av de mest ansedda tidskrifterna inom fysik är utan tvekan Physical Review Letters eller PRL som den vanligen omnämns. Det är en av de mest citerade tidskrifterna inom fysikområdet, och en publicering där är garanterad att väcka en del uppmärksamhet.

PRL ges ut av The American Physical Society, och var en avknoppning av Physical Review. I PRL publiceras bara korta artiklar, letters, begränsade till 4 sidor. Ett PRL är därför snarare en kort presentation av de viktigaste resultaten och inte en exposé över metod och likande. Det gör tyvärr att även mycket intressanta papper kan vara mer eller mindre oläsbara för den som inte redan är insatt i forskningsområdet. Men PRL tillhör ändå en av de viktigaste och mest läsvärda tidskrifterna och många är de viktiga upptäckter som först publicerats i PRL.

I år, när man firar 50-årsjubileum så presenterar man varje vecka utvalda milstolpar ur PRLs historia. Man började med letters från 1958 i första numret för året och avser arbeta sig fram mot år 2000 vid årets slut. Artiklarna ges en kort presentation på en egen sida. Bland de papper som lyfts fram hittills finns Peter Higgs ursprungliga papper om det som numera kallas Higgs-partikeln [1]; Glaubers introduktion till kvantoptik (NP2005) [2]; den första halvledarlasern [3] m.fl. Det hela skulle dock blivit mycket bättre om själva artiklarna inte fortfarande var gömda bakom betalväggen! Men det är väl värt att koll in i alla fall.

Ref:
[1] Peter W. Higgs, "Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons", Phys. Rev. Lett. 13, 508 (1964).
[2] Roy J. Glauber, "Photon Correlations", Phys. Rev. Lett. 10, 84 (1963).
[3] R. N. Hall, G. E. Fenner, J. D. Kingsley, T. J. Soltys, och R. O. Carlson, "Coherent Light Emission from GaAs Junctions", Phys. Rev. Lett. 9, 366 (1962).

Inga kommentarer: