24 januari, 2008

Mer om rättvisa - Lotta ut forskningspengar?!

I en av vetenskapsrådets nättidningar, Tentakel, har en Lundadocent vid namn Hans Henrik Bruun skrivit ett intressant debattinlägg om forskningsfinansiering.

I korthet går förslaget ut på att eftersom slumpen inte är orättvis så vore det bättre, rimligare och effektivare att endast göra en kvalitetsgranskning av alla inkomna ansökningar, och alla de som passerar nålsögat får sedan delta i en utlottning av forskningsanslagen.

Kommentarerna varierar från uttalat stöd till förslaget, till påpekande om att slumpen har ett ganska stort inflytande idag också, och att det inte alls är önskvärt.

Man kan, naturligtvis, komma med massor av giltiga och relevanta invändningar mot förslaget, och det finns det säkert en gång professorer som kommer att göra det också, men det viktiga budskapet är ju förstås att många, särskilt yngre, forskare är oerhört frustrerade över hur processen för att ansöka om forskningsanslagen fungerar, hur mycket tid och kraft som läggs ner på att skriva ansökningar som ändå inte genererar anslag. Tid och energi som kunde gått till forskning istället. Min slutsats är att v nog behöver en ordentlig och förutsättningslös debatt om hur forskningsanslag ska utdelas, och denna debatt bör ske både inom akademien och politiken, och helst i gränsytan mellan de båda.

För övrigt noterar jag att Tentakel också utropar kvinnorna till förlorarna i 2007 års ansökningsomgång. Huvudsekreteraren för naturvetenskap och teknink konstaterar att fördelningen är så ojämn att man måste titta närmare på varför det ser ut så här.

Inga kommentarer: