24 januari, 2008

Publicera samma resultat flera gånger

Mounir Errami och Harold Garner från Texas har gjort en intressant undersökning om dubbla publiceringar som presenteras i senaste numret av nature. De har sökt igenom databaser för vetenskapliga tidskrifter med hjälp av ett automatiskt textigenkänningsverktyg för att hitta artiklar som är väldigt lika varandra. De flesta av de artiklar som är väldigt lika varandra har delvis samma författare och många är publicerade kort tid efter varandra. Förklaringen är att författarna skickat in i princip samma manuskript till olika tidskrifter samtidigt (något man inte får göra). Anledningen till att göra detta är att på ett oetiskt sätt få fler publikationer. Fler publikationer vill man ha därför att antalet publikationer gör det lättare för en forskare att få jobb och att få pengar till sin forskning. De upptäckte också fall där det var olika författare (alltså plagiat) och där hade det gått längre tid mellan publiceringarna. De flesta av de fall de bekräftat genom en manuell läsning av manuskripten var tidigare oupptäckta. Referens
Errami m, Garner H. A tale of two citations. Nature 451, 397-399.


Inga kommentarer: