14 januari, 2008

Postdokar är inte studenter ...

... menar Regeringrätten. Fallet som beskrivs i en artikel i sydsvenskan handlar om en ungersk postdok i Lund som hade ett stipendium som försörjning. Första året i Sverige fick familjen barnbidrag för sin son men sedan ansåg försäkringskassan att mannen borde betraktas som studerande eftersom han hade stipendium och slutade därför betala ut barnbidrag (utländska studenter har inte rätt till barnbidrag i Sverige). Nu har regeringsrätten fastslagit att mannen inte kan räknas som studerande och därför har rätt till barnbidrag.

Inga kommentarer: