09 januari, 2008

Nature Geoscience

Nature Geoscience har kommit ut med sitt första nummer under januari. Man satsar på att publicera toppartiklar inom hela det geovetenskapliga området, med en utgåva per månad. Det verkar kunna bli en intressant tidskrift. I en artikel har författarna använt Nd-isotoper för att studera vattenströmmar under de senaste 15 miljoner åren. I en annan artikel spekuleras det i om ett ovanligt stort antal metoritnedslag runt 470 miljoner år sedan, under ordovicium, bidrog till en snabb diversifiering av faunan under samma period. Man rapporterar också att observationer tyder på att det tropiska klimatbältet runt ekvatorn har blivit bredare de senaste decennierna, vilket stämmer väl överens med klimatmodeller. I yttrligare en intressant artikel rapporterar man om förändringar i havsytenivå på 1,6 meter per århundrade under den senaste interglaciala perioden för drygt 100 000 år sedan och man kan dra paralleller till nutid eftersom temperaturförändringarna då var jämförbara med de som klimatmodellerna förutspår.

Hoppas fortsättningen blir lika intressant som det första numret!

Inga kommentarer: