07 juni, 2007

Naturliga variationer i mängden orkaner

I en artikel i torsdagens Nature1 visar en grupp med forskare, med Johan Nyberg på SGU som huvudförfattare, att de senaste årens stora mängd orkaner i Atlanten inte beror på mänsklig påverkan, utan snarare är en återgång till det normala. Liknande artiklar har publicerats tidigare, men Nyberg och hans medarbetare har använt nya metoder och använt samband mellan mängden orkaner och luminiscens i koraller och förekomsten av en art av foraminiferer (plankton). Och med hjälp av detta samband har man gjort beräkningar av orkanaktiviteten ända tillbaka till mitten av 1700-talet. Enligt Nyberg och hans medarbetare styrs mängden orkaner av havstemperaturen och av den vertikala vindskjuvningen (d.v.s. vindhastigheter på olika höjder i atmosfären). Dessa faktorer styrs i sin tur av havscirkulationen och av intensiteten på solstrålningen.

Ökningen av orkanaktiviteten i Atlanten är omdebatterad. Inte minst här i USA, där man fortfarande arbetar med återuppbyggnaden av New Orleans efter Katrinas härjningar och oroar sig för att allt fler orkaner kan komma att härja i framtiden. Enligt FN:s klimatpanel är det vetenskapliga läget osäkert, men det är mer troligt än inte att människan påverkar orkanaktiviteterna.

Enligt en artikel i DN vill inte Johan Nyberg se sin artikel som ett inlägg i en klimatdebatt. Men det lär nog inte hindra att hans Natureartikel trots det används i debatten. Redan idag på eftermiddagen hörde jag den stockkonservative radioprataren Rush Limbaugh referera till artikeln. Limbaugh, som sänder över 600 radiokanaler i USA och når miljontals lyssnare varje dag, missar sällan ett tillfälle att väcka misstankar mot teorierna om mänsklig påverkan av klimatet. Och idag ägnade han ett par minuter av sin show till att prata om Natureartikeln och om att orkanerna i Atlantenväxthuseffekten inte har något med mänskilg påverkan av växthuseffekten att göra.

Kanske missade Limbaugh slutklämmen i Natureartikeln? Nyberg och medarbetare förutspår nämligen att orkanerna ändå kan komma att bli fler och starkare i framtiden när havstemperaturen stiger.

1. Nyberg J, Malmgren BA, Winter A, Jury MR, Kilbourne KH Quinn TM (2007) Low Atlantic hurricane activity in the 1970s and 1980s compared to the past 270 years. Nature 447:698-702.

Inga kommentarer: