01 juni, 2007

Oredovisade växthusgaser från skogsmark

Dikad skogsmark avger stora mängder lustgas (N2O). I en artikel1 som publicerades under veckan har forskare från Göteborgs universitet och SLU beräknat hur mycket det är för hela Sverige. Och det visar sig att det är en hel del! 4 700 ton per år - betydligt mer än i tidigare beräkningar. I koldioxidekvivalenter motsvarar det 1.5 miljoner ton CO2, eller ungefär 2% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Ganska imponerande mängder alltså. Det är växthusgaser som inte finns med i Sveriges internationella redovisning. Och eftersom största delen av lustgasavgången orsakas av dikning, rör det sig alltså om antropogen påverkan.

Referens:
Ernfors M, von Arnold K, Stendahl J, Olsson M, Klemedtsson L (2007) Biogeochemistry 84: 219-231.

Inga kommentarer: