06 juni, 2007

Omprogrammerade hudceller blir stamceller hos möss

I dag rapporterar Nature och Cell Stem Cell om nya genombrott inom stamcellsforskningen. Tre olika forskargrupper har, var för sig, visat att de kan få vanliga celler att bete sig som om de vore embryonala stamceller. Hudceller hos möss har "omprogrammerats"till att bete sig som embryonala stamceller. Och även om ingen i dagsläget vet hur lätt eller svårt det är att applicera de här resultaten på människor så är det likväl ett mycket intressant steg för den medicinska forskningen.

Det fina med stamceller är de kan utvecklas till vilken sorts cell som helst, vilket gör dem oerhört intressanta för medicinsk terapi av olika slag. Stamcellsterapi skulle kunna användas föe att behandla sjukdomar som Parkinson eller diabetes, eller för transplantation. Dock finns fortfarande ett stort MEN. Hittills har man dock inte kunnat åstadkomma stamceller utan att använda kloningstekniker, vilket förstås leder till svåra etiska överväganden, och debattens vågor har också gått höga i perioder både i Sverige och utomlands. Till det kan man lägga att kloningstekniken inte bara är etiskt ifrågasatt, utan också är besvärlig att använda rent praktiskt. Men de nya rönen har åstadkommits utan såväl ägg som embryo, vilket förstås gör den mycket attraktiv. Både ur etisk och praktisk synvinkel.

Det återstår förstås mycket forskning innan man ens vet om man kan förvänta sig att det fungerar på samma sätt för människor som för möss. Men likväl är det ett otroligt spännande och potentiellt viktigt forskningsresultat.

Referenser;
Okita, K., Ichisaka, T. & Yamanaka, S. Nature doi:10.1038/nature05934 (2007).
Wernig, M. et al. Nature doi:10.1038/nature05944 (2007).
Maherali, N. et al. Cell Stem Cell doi:10.1016/j.stem.2007.05.014 (2007).

Inga kommentarer: