16 januari, 2009

Belägg för evolutionen

Då det är jubileum både för Darwins födelse och hans berömda verk Om arternas uppkomst så passar Nature på att publicera 15 evolutionära smycken. Det handlar om forskning inom olika ämnen som publicerats i Nature under det senaste decenniet som ger otvetydigt stöd för evolutionsläran. Inte för att det borde behövas, men det finns ju faktiskt fortfarande folk som menar att evolutionen inte är förklaringen till den variation av varelser vi ser omkring oss.

I artikeln, som är fritt tillgänglig, ger man en kort förklaring till forskningen och referenser till originalartiklarna. En artikel handlar t.ex. om hur det gick till när de olika näbbarna utvecklades hos Darwins berömda finkar på Galapagos.

Andra bloggar om: , , .

15 januari, 2009

Marsaktivitet

Mars är en aktiv planet, antingen geologiskt eller biologiskt. Det står klart efter att NASA i samarbete med forskare verksamma inom den akademiska världen har kunnat detektera metan i atmosfären runt Mars.

Genom att mäta IR-strålning i kombinerade teleskop-spektrometrar under många år har man nu kunnat bevisa att det existerar metan i atmosfären runt Mars. Det låter kanske inte så upphetsande i sig, men är i själva verket en viktig pusselbit. Metan förstörs snabbt i atmosfären runt Mars, och därför är det faktum att man kunnat detektera stora mängder metan en tydlig indikation att någon form av biologisk eller geologisk process på Mars genererar metan.

Mer information om saken (på engelska) hos NASA1 och NASA2.

13 januari, 2009

Jubileum för Darwin

I år är det 150-årsjubileum för Charles Darwins bok "Om arternas uppkomst", "On the origin of species by means of natural selection" på engelska. Den kom alltså ut 1859 och jag skulle säga att det är en av de allra mest betydelsefulla vetenskapliga böckerna. Jag läste den för ett par år sedan och blev otroligt imponerad av Darwins förmåga att beskriva naturen. Detta jubileum kommer att uppmärksammas på många sätt under 2009 och läsning på svenska finns just nu i form av en artikelserie i DN. För den som vill läsa någon av Darwins skrifter på engelska så kan jag rekommendera websidan Darwin online. Den innehåller samtliga böcker och en hel del annat material skrivet av Darwin, både som text och som inscannade bilder. Där finns dessutom t. ex. Darwins liv i bilder som är en samling fotografier av bland annat hus Darwin bott i och skolor han gått i.

08 januari, 2009

Den nya Nasa-rapporten

I DN vetenskap kan man läsa att "Gas fick 'Columbia' att explodera", vilket skall stå i en ny rapport från Nasa (här, 16 MB PDF). Det har man dock vetat länge. Vad den nya rapporten visar är istället i detalj vad som hände besättningen.

Det man kommer fram till var att det första som hände var att kapseln snabbt förlorade tryck. Det plötsliga tryckfallet fick astronauterna att förlora medvetandet och de skulle dött av detta, om de hade haft tid. Deras dräkter var inte konfigurerade för att utstå vacuum under färden.

Kapseln började också snurra i hög hastighet. Detta utsatte astronauterna för höga g-krafter. Dessutom satt de fastspända endast med midjebälten vilket gjorde att deras överkroppar slungades runt i stolen med våldsam kraft.

Rymdfärjan bröts sönder på hög höjd, 60000 meter, i överljudshastighet. Hade astronauterna överlevt allt annat skulle kollisionen med luften, trasig utrustning och friktionsvärme dödat dem. Deras dräkter skall kunna utstå att släppas ut på 30000 meters höjd i en hastighet av 1000 km/h relativt luften. Rymdfärjan färdades in ca 20000 km/h när den bröts sönder.

Därtill skulle astronauterna träffa marken efter 60 km fritt fall... Nasas slutsats blev att det finns saker man bör ändra på, som bättre säkerhetsbälten och hjälmar och liknande för att undvika skador vid mindre olyckor i framtiden. Men man kommer oundvikligen fram till att vid en sådan här olycka, där kapseln bryts sönder på hög höjd i hypersonisk hastighet finns inget man kan göra för att rädda besättningen. Övergången från kontrollerad flygning till rymdfärjans sammanbrott var över på 46 sekunder, besättningsmodulen bröts sönder 35 sekunder senare och var efter ytterligare 17 sekunder helt förstörd (bitarna var så små och utspridda att de inte längre syntes på markvideo). Det enda är att minska risken för att det skall hända över huvud taget.

Tycker dock att DNs reporter gjort ett dåligt jobb i att läsa rapporten han refererar till.

Mer att läsa finns bl.a. på New Scientist och Bad Astronomy.

Andra bloggar om: , , , .