06 juli, 2007

Mer bias tack!

Svenska Dagbladet startar en ny serie ”Lexikala luckor” som handlar om att hitta på nya ord, som behövs när det befintliga språket inte räcker till.

Jag tänkte inte ge mig in i debatten om huruvida engelska som vetenskapens gemensamma språk skapar luckor i svenska språket. Däremot skulle jag vilja slå ett slag för mer bias i Sverige! Inte mer bias i forskningen, men väl i språket. Det är en lexikal lucka som behöver fyllas.

”Bias” är ett så enkelt och användbart engelskt ord, som det ofta krävs hela meningar för att översätta till svenska. Bias betyder ju någonting i stil med snedvridning eller skevt urval och är ofta något värt att fundera över när man håller på med forskning. Och för vilken kritisk tänkande människa som helst, för den delen.

Jag vet inte riktigt om bias är ett ord som faktiskt ”finns” i svenska språket, men det känns väl hur som helst inte helt etablerat än (utom som fackord inom statistiken kanske?). Jag har inte tillgång till Svenska Akademins Ordlista, men om man söker i Wikipedia blir man hänvisad till en artikel med rubriken ”metodfel”.

Hur som helst tycker jag att bias fungerar bra som importerat låneord. Uttal: bias - inte bajjas - om jag får råda. Däremot känner jag mig inte helt redo för verbformen ”biasera” eller adjektivet ”biaserad”, men det kanske känns bättre med tiden det också.

Så fram för mer bias!

3 kommentarer:

Unknown sa...

När jag läste ordet kom jag genast att tänka på bias i form av förspänning, som i uttrycket "a source-drain bias of 3V", och tänkte att det finns det väl ett bra uttryck för på svenska.

Bias i din mening håller jag ved att det ofta kräver en längre förklaring. Dessutom har ju bias inte alltid med metodfel att göra, tex i uttryck som "visuospatial bias", utan bara en viktning åt något håll.

Anonym sa...

Ibland betyder biased ungefär samma sak som jävig eller färgad.
Typ att en svensk domare inte får döma i en fotbollsmatch mellan Sverige och Norge. Han kan vara kompetent men kan misstänkas "hålla" på Sverige och anses då alltså vara jävig.

Robert Cumming sa...

Jag höll på att säga att jag vill ha ord för sample och survey och merger. Men jag vet att svenskan har urval, kartläggning och sammangående, och de kanske duger ändå. Kanske allt som saknas är (i mitt fall) astronomer och dylikt som konsekvent använder orden i vetenskapliga sammanhang. Vetenskapliga uttryck på engelska låter ju även de ofta rätt skumma de första gångerna man hör dem.