05 oktober, 2007

Europarådet och kreationismen

Morgan Johansson och Christer Sturmark har skrivit ett mestadels bra debattinlägg i SvD där man välkomnar en rapport från Europarådet som varnar för att kreationismen håller på att breda ut sig och där man uppmanar i medlemsländerna att främja vetenskapligt baserad kunskap, undervisning om evolutionsläran samt att motverka kreationism i naturvetenskapsundervisningen.

Inte oväntat har det regnat in bloggkommentarer till artikeln . Många negativa till Johanssons och Sturmarks stöd för Europarådets rapport (t.ex här och här). Själv har jag lite svårt att se varför det ska vara så kontroversiellt. Budskapet från både Europarådet och Johansson/Sturmark är kort och gott:

Undervisning i naturvetenskapliga ämnen ska vara baserad på naturvetenskap – inte på religion. Och barn har rätt att lära sig vad vetenskapen har kommit fram till.

När Europarådet, Johansson och Sturmark argumenterar för att det enbart är evolutionsläran och inte kreationism som ska läras ut i naturvetenskapsundervisningen är det inte för att man vill lägga monopol på ”sanningen”, utan för att man vill upprätthålla en standard för kritiskt tänkande. Man ska inte undervisa om en hypotes som saknar allt vetenskapligt stöd i NO-klassrummen.

Anhängarna till Intelligent Design (ID) – den senaste versionen av kreationism – verkar inte ge sig trots att deras argument har visat sig inte hålla måttet, Man argumenterar dessutom gärna för att ID inte har något med kreationismen att göra, vilket förefaller rätt löjligt. För att citera domen i fallet Kitzmiller vs. Dover Area School District för två år sedan:

"For the reasons that follow, we conclude that the religious nature of ID [intelligent design] would be readily apparent to an objective observer, adult or child"

…och…

"The overwhelming evidence at trial established that ID is a religious view, a mere re-labeling of creationism, and not a scientific theory."

Det lömska med ID är att man för fram argument som verkar rätt sofistikerade och som är svårt att argumentera emot om man inte har specialkunskaper. Och får man inte se motargumenten, kan det verka rätt övertygande.

Det jag kan reservera mig mot i SvD-artiklen och som flera av de som kommenterat i olika bloggar också hängt upp sig på, är formuleringen ”Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätten att trampa in på vetenskapens domäner” vilket är lite klumpigt och oprecist formulerat. Att någon råkar vara pingstpastor ska ju inte hindra att han eller hon ska få ägna sig åt forskning. Och visst kan religiösa få framföra sina argument i olika frågor. Men religiöst baserade argument ska granskas lika hårt som vetenskapliga. Problemet är bara att när religiöst baserade argument granskas och avfärdas för att de visat sig ohållbara, kommer det – säkert som amen i kyrkan – anklagelser om ”vetenskapsfundamentalism” eller liknande.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Två ord: Väl talat!

Anonym sa...

Som en vis man vid Faynman sa

God was invented to explain mystery. God is always invented to explain those things that you do not understand. Now, when you finally discover how something works, you get some laws which you're taking away from God; you don't need him anymore. But you need him for the other mysteries. So therefore you leave him to create the universe because we haven't figured that out yet; you need him for understanding those things which you don't believe the laws will explain, such as consciousness, or why you only live to a certain length of time — life and death — stuff like that.

JemyM sa...

Om du försöker förklara något med falsk information så hindrar du sökandet efter riktiga förklaringar. Eftersom "gud" är en hypotes ur bibeln som visat sig vara grundad på gamla naturreligioner ur Kanaan regionen, ett politiskt manifest för en länge sedan utdöd storstat, och värderingar som vi för länge sedan övergivet, så fyller inga av dess filosofier en funktion i dagens samhälle.

Anna sa...

Förstår inte heller hur man kan tala emot sådan enkel logik (naturvetenskap för sig och religion för sig) - och skrev ett inlägg där jag reflekterar över det svåra i att debattera med den som tror på Gud. Det var tillräckligt tillspetsat för orsaka folkstorm bland några av dem som ställt sig negativa till den nämnda debattartikeln. Mer här:

http://anna-does-lund.blogspot.com/2007/10/att-debattera-med-den-som-tror-p-gud.html

Unknown sa...

"Att någon råkar vara pingstpastor ska ju inte hindra att han eller hon ska få ägna sig åt forskning."

Ett fascinerande exempel på det är ju den katolske prästen och matematikern/fysikern Georges Lemaître som var en av pionjärerna bakom Big Bang-teorin.

Maria Abrahamsson sa...

Apropå pingstpastorer och forskning: I USA är ju väldigt många forskare religiösa, vilket inte på något sätt hindrar att de på samma gång är framstående forskare, eftersom alltihop handlar om hur man förhåller sig till vetenskap, religion och spänningarna mellan de två.

Och visst kan man få lara ut kreationism och ID i skolan om man vill, men då förstås inom ramen för religionsundervisningen, som en bland många andra skapelseberättelser.

Slutligen, argumentet som hörs ibland att man bara ska undervisa om det som är "sant" håller knappast heller, om man inte vill avskaffa all religionsundervisning och en hel del andra ämnen därtill.

JemyM sa...

Maria: Du skall nog ta det där med religiösa vetenskapsmän med en nypa salt. För det första lär du knappast hitta bokstavstroende vetenskapsmän. För det andra finns det dem som tvingas att utannonsera tro för att de riskerar att tappa status om de inte gör det. Inom vetenskapseliten sägs troende stå för 4-8%. Det finns också vetenskapsmän som anammar regeln att man aldrig kan säga något med sanning och därför måste de sätta sig som agnostiker av principiella skäl. Sen finns det dem som stödjer religionerna endast utifrån dess traditioner och kultur, inte för att de tror på innehållet.

Kreationism/ID hör inte heller hemma i religionsundervisningen eftersom det är av domstol fastslaget som bedrägeri. Det skulle bli lite i samma nivå med att visa healingvideos med Peter Popoff.

Vetenskapen är utvecklad för att komma så nära sanningen som möjligt och för att något skall nå skolans curicilum behöver det passera en lång väg av mycket hårda prövningar. Religionsundervisningen är faktiskt allmänbildande och tar idag oftast upp sekularitet, kritiskt granskande, ateistiska åsikter m.m. Målet med Religionskunskap är att förstå varför människogrupper beter sig som de gör vilket inte är konstigare än att läsa om nazismen och kommunismen på samhällsvetenskapen. Däremot anser jag personligen att religionskunskapen skulle vara en del av samhällsvetenskapen.

JemyM sa...

Vetenskapseliten i inlägget ovan refererar till den Amerikanska vetenskapseliten där antalet troende sägs stå för 97%. I Sverige lär naturligtvis siffran vara betydligt lägre.

Maria Abrahamsson sa...

Jemym:
Jag håller med så tillvida att det stämmer att amerikanska forskare är mindre religiösa än befolkningen i allmänhet här. Men jag har inte varit här särskilt länge och redan hunnit träffa flera, djupt troende, forskare (främst judar och kristna).

Sen håller jag förstås med om att det är ett mycket allvarligt problem att det finns forskare som känner att de måste "utannonsera tro för att de riskerar att tappa status om de inte gör det".