10 december, 2007

Med vem? Skum statistik.

Durex genomför då och då en världsvid undersökning av folks sexvanor (via Dark Roasted Blend). Många intressanta siffror finns att läsa, men något jag fastnade för, och som man ser nästan jämt, är statistiken över antal sexualpartners. Genomsnittet är 9 st partners, med 10,2 för män och 6,9 för kvinnor. Det är här det mystiska är. Med vem har män sex? Om man antar att de som listar andra arter och utomjordingar som sexualpartners är få, så kan svaret möjligen ligga i den förklaring jag sett från tex RFSL, att homosexuella män skulle ha många partners som lyfter statistiken. Nå, låt oss titta på den förklaringen.
10,2-6,9=3,3 Alltså, män har i genomsnitt 3,3 partners fler än kvinnor. De flesta undersökningar visar att att mellan 1% och 10% (säg 5%) av alla män haft flera partners av samma kön. För att väga upp mellanskillnaden skulle de då behöva ha i genomsnitt ~73 st partners. Förutsatt förstås att kvinnor inte har några samkönade partners. Det är rätt många...

Ett annat alternativ är att det är medianvärdet, och inte medelvärdet som avses. Det skulle betyda att hälften av alla personer har fler än 9 partners, medan den andra hälften har färre. Det skulle i så fall betyda att "medelmannen" har fler partners än "medelkvinnan". En stor grupp kvinnor skulle ha mycket få partners medan ett mindre antal (väldigt) många partners vilket höjer medelvärdet, men inte medianvärdet. D.v.s. den kvinnliga distributionen skulle ha en topp vid små värden med en lång svans mot höga värden, medan den manliga distributionen är mer koncentrerad. Mot den tolkningen talar bl.a. att de angivna värdena är decimaltal. Eftersom de flesta har ett heltal antal partners (hur det annars skulle gå till vill jag nog inte veta) borde medianvärdet också vara ett heltal, eller möjligen två heltal.

Min gissning, utan att ha sett de bakomliggande siffrorna eller någon beskrivning av metodiken, är att den enklaste förklaringen är att män tenderar till att överdriva antalet partners. En liknande skillnad, fast mindre, finns också i antalet gånger man har sex per år (104 mot 101)

Det man bör komma ihåg i alla fall är att inte blint lita på statistik som presenteras, utan att fundera över vad man faktiskt säger.

Andra bloggar om: , .

Inga kommentarer: