29 juni, 2009

Ang att kejsarsnitt skulle ändra DNA

Idag har det figurerat en nyhet i de flesta tidningar jag sett där jag som genetiker känner att jag bör försöka klarlägga vad det handlar om. Det handlar om en artikel i Svenska dagbladet med rubriken "Kejsarsnitt kan ändra barns DNA" som sedan skrivits om i bla DN och Aftonbladet. Från alla dessa tidningsartiklar kan det vara svårt att förstå vad det handlar om. Pressmeddelandet från Karolinska institutet förklarar mer ingående, men för att vara helt säker på vad saken gäller så har jag läst publikationen i Acta Paediatrica. Det som det i själva verket handlar om är att barn födda med planerade kejsarsnitt har ökad metylering av sitt DNA i de vita blodkropparna vid födseln jämfört med barn födda med vaginal förlossning. Metylering innebär att metylgrupper (en kolatom och tre väteatomer) sätts fast på DNA spiralen. Metylering är en av de mekanismer som kan stänga av och på gener. Dvs det som forskarna på Karolinska har upptäckt är att det verkar vara så att barn födda med kejsarsnitt har fler avstängda gener vid födseln. De vet dock bara att den totala graden av metylering är större i de vita blodkropparna och inte vilka regioner av barnens DNA som är metylerade, dvs inte vilka gener som påverkas. Dessutom är det inte längre någon skillnad mellan de två grupperna barn efter några dagar. Eftersom de vita blodkropparna är en viktig del av immunförsvaret är det naturligtvis intressant att gå vidare med detta och undersöka om denna skillnad i hur generna är avstängda direkt efter födseln kan vara en del av förklaringen till ökad risk för t ex astma och allergier hos barn födda med kejsarsnitt.


Referens:
Schlinzig et al. Epigenetic modulation at birth, altered DNA-methylation in white blood cells after Caesarean section"
Acta Paediatrica 2009:98:1096-1099.

5 kommentarer:

Unknown sa...

När jag hör om sådana här studier så börjar jag genast tänka i banor om orsak och verkan. Jag har inte läst själva artikeln, men jag undrar om man har några indikationer på om det är så att den ökade metyleringen är orsakad av kejsarsnittsoperationen eller om det snarare är så att det är en effekt av/orsak till de anledningar som gör att man tar till kejsarsnitt.

På vilken tidsskala sker DNA-metylering? Är det så att det tar dagar så borde ju det snarare vara en bakomliggande orsak, medan om det tar minuter kan det vara en reaktion på själva operationen.

Anna Johansson sa...

Det är ju alltid svårt att skilja på orsak och verkan, men de har gjort ett bra försök att bara studera själva effekten av kejsarsnitt eftersom de bara studerat friska barn födda i rätt tid och uteslutit gravida med tex tvillingar, diabetes eller högt blodtryck.

Anonym sa...

Du skriver att de inte sett någon skillnad mellan grupperna efter några dagar. Skulle du som genetiker bedöma att den korta tid som metyleringsglad skiljer sig åt kan påverka senare i livet trots att skillnaden då inte verkar bestå?

mvh
Hanna Åberg
molekylärbiolog

Anna Johansson sa...

Jag kan inte bedöma hur mycket den korta tiden med högre metyleringsgrad kan påverka senare i livet. Men det är en spännande fråga som jag hoppas att vidare forskning så småningom kan ge mer insikt om.

Anonym sa...

Gissar att "bristen på stress" för barnet vid ett kejsarsnitt jämfört med en vaginal förlossning är en ganska viktig faktor...
Mvh//Malin Ö doktorand