26 maj, 2007

Kreationismen lever

Den som trodde att kreationismen var utdöd eller enbart lever kvar i form av ”intelligent design” får tänka om! På måndag öppnar Creation Museum i Kentucky, ett påkostat museum med nära anknytning till organisationen ”Answers in Genesis”.

Förberedelserna och byggandet av museet, som säger sig visa hur vetenskapen bekräftar den bibliska historien, har pågått i flera år och det är inte precis någon liten källarlokal hos en landsortsförsamling. 27 miljoner har kalaset kostat. Och då snackar vi dollar! Ett par av höjdpunkterna i museet är animerade dinosaurier och människor i naturlig storlek, sida vid sida, precis som hemma hos familjen Flinta och en biosalong med specialeffekter, där sätena skakar när syndafloden väller fram.

Det är naturligtvis ingen slump att museet öppnar i USA. Samtidigt som landet är världens främsta forskningsnation, som år efter år kammar hem storslam vid nobelprisutdelningen, finns det en utbredd vetenskapsanalfabetism i landet. Inte minst när det gäller evolutionsläran. Enligt en undersökning från 2005 svarade 53% av amerikanerna att ”Gud skapade människan i sin nuvarande form exakt som det beskrivs i bibeln”.

Att man kan öppna ett så påkostat museum med vetenskapliga anspråk, som förkastar kunskap som varit allmänt accepterad i över hundra år, är fascinerande. Det handlar ju faktiskt långt ifrån bara om synen på evolutionen, utan även om de mest grundläggande delarna av exempelvis geologin och fysiken.

Det är naturligtvis sunt att ha en viss skeptisk hållning mot forskningsresultat och faran med att gå omkring och tro att världen är 6000 år gammal är kanske främst att bli till åtlöje i andras ögon, men när man förkastar hela världsbilden som vetenskapen byggt upp, underminerar man också förtroendet för andra viktiga forskningsresultat.

Ingen tvekan om att vetenskapen klarar av attacker som den från Creation Museum, men måndag blir ändå en mörk dag i vetenskapshistorien.

4 kommentarer:

Jan Thurin sa...

Jag håller med dig om att det är intressant att c:a 150m människor i USA tror att skapelsen i bibeln är den korrekta. Med tanke på att där finns 9m människor i Sverige så blir åtminstone jag lite ödmjuk i tanken över denna position. C:a 50% av amerikaner går ju i kyrkan varje vecka också...

Jag håller inte med dig om att ordet vetenskapsanalfabetism är väl valt. Konstaterar snarare att vetenskapsanalfabetism är nog inte enbart ett amerikanskt fenomen. Jag känner inte till den exakta siffran men jag skulle gissa att väldigt många amerikaner stöttar den naturvetenskapliga forskningen. Precis som svenskarna. Med andra ord: folk kanske inte vet så mycket om detaljerna i evolutionen men de är samtidigt för vetenskapen.

Mats Fröberg sa...

Jag kanske borde ha utvecklat resonemanget lite mer. Att tro att världen ar 6000 år gammal är nog oförargligt, men om man förkastar hela den vetenskapliga världsbilden, blir så mycket annat svårt att begripa. Växthuseffekten t.ex. Kanske finns förklaringen till USAs ointresse for frågan i att det finns så många kristna bokstavstroende? Många andra viktiga frågor blir också obegripliga. Att använda fossilt vatten för bevattning, resistenta bakterier, slutförvaring av kärnbransle och många många andra miljöfrågor.

I förra veckans nummer av Science fanns det en artikel om att motstånd mot vetenskapligt tänkande grundläggs i barndomen, och museet verkar ganska inriktad mot yngre besökare, med animerade dinosaurier t.ex.

Det är olyckligt om unga i världens enda supermakt växer upp utan att förstå grundlaggande miljöfrågor, vilket jag skulle kalla vetenskapsanalfabetism. Hur dom röstar i framtiden kommer att påverka världen. Där ligger faran med museet och med kreationismen.

Jan Thurin sa...

Rätta mig om jag har fel, men du verkar vara av åsikten att allt vetenskapligt är bra och att det vore bäst om allt tänkande var vetenskapligt. Jag delar inte den uppfattningen, även om jag själv är en vetenskapsman.

Vapenindustrin i USA är ju till exempel synnerligen vetenskaplig och USA är ju, till skillnad kanske från Sverige, engagerad i den västerländska civilisationens säkerhet. Jag har inte hört några klagomål i USA om att religiösa skulle vara en fara för nationens säkerhet.

Därför tror jag inte att ett kreationistmuseum förmörkar min måndag eller att USAs och världens framtid är hotad av människor som tror att Gud skapade världen. USA blev ju också den mest framstående nationen i just vetenskap med sina troende. Kreationism är ju inget nytt fenomen.

Mats Fröberg sa...

Allt tänkande behöver alls inte vara vetenskapligt.

Men när det gäller frågor om hur världen är beskaffad, så har den vetenskapliga metoden visat sig väldigt framgångsrik. Det kan man däremot inte säga om Bibeln.