26 maj, 2007

Spädbarn kan SE skillnad på olika språk

I senaste numret av science finns en artikel där de undersökt om spädbarn kan skilja på språk med hjälp av synen. Barn i åldrarna 4, 6 och 8 månader har fått titta på videofilmer utan ljud där en person säger en mening på antingen engelska eller franska. Man har mätt hur länge de tittar och sedan fick barnen se en film till där samma person säger en annan mening på antingen samma språk som i den första filmen eller på det andra språket. Det visar sig att barn vid 4 och 6 månaders ålder tittar längre på den andra filmen om språket är utbytt jämfört med om det är samma språk som i den första filmen. Vid 8 månaders ålder är det däremot ingen skillnad. Detta tolkas som att de yngre barnen genom att titta på ansiktsrörelser uppfattar om det är olika språk som talas i de två filmerna, medan de vid 8 månaders ålder har förlorat den förmågan. En annan jämförelse visar att barn från en tvåspråkig (engelska-franska) familj bibehåller förmågan att se skillnad på språken även vid 8 månaders ålder.

Undersökningen är intressant eftersom den visar att spädbarn har en stor potential att ta in information. Extra anmärkningsvärt tycker jag att det är att barn uppenbarligen kan förlora förmågor som de en gång har haft. Den visar också att skillnader i uppväxtmiljö påverkar hur man hanterar information.

Källa: Weikum et al. 2007. Science 316: 1159.

Inga kommentarer: