20 juni, 2007

Ny portal för doktorander

Mötesplatsen Doktoranden.se har ambitionen att bli en samlingspunkt för utbyte av information om forskarutbildning. Man ska kunna hitta information om regelverket för forskarutbildning, om kurser vid olika lärosäten och om lediga doktorandtjänster. Dessutom kan studentkårer lägga ut information till doktorander. Med tanke på hur svårt det kan vara att hitta relevant information via vissa universitets hemsidor så kan jag se att en sådan här portal har potential att fylla en viktig funktion, inte minst informationen om kurser. Bakom portalen står företaget MindValue AB. Det kostar inget att bli medlem utan finansieringen sker genom att företag som vill nå doktorander och forskare kan betala för diverse tjänster.

1 kommentar:

Unknown sa...

Lustigt sammanträffande.
Min bror gjorde sitt ex-jobb i datavetenskap på MindValue och har bl.a. utvecklat karriärsöksystemet för doktoranden.se. Jag har hört om att den skulle komma i ett par månader nu, men visste inte att den släppts offentligt.