04 juni, 2007

Vetenskapsrådets postdok

Vetenskapsrådet (VR) har nu lagt ut statistik över vårens postdok-utlysning. Av de som fått stipendium för postdok utomlands ska mer är hälften (20 st) åka till USA. Storbritannien kommer tvåa med 5 stipendiater. Naturvetenskap och teknink (NT) och Medicin (M) har delat ut ungefär lika många stipendier, men antalet ansökningar var betydligt fler inom NT än inom M. Konkurrensen om stipendium är alltså större för naturvetare än för medicinare. När man å andra sidan tittar på ansökningar till anställning som postdok i Sverige så är trenden den motsatta, dvs många fler ansökningar inom M än inom NT, till ungefär lika många tjänster.

1 kommentar:

Maria Abrahamsson sa...

Man kan också lägga till att totalt sökte 348 personer antingen postdokpengar för att åka utomlands eller till anställning i Sverige. Totalt 60 beviljades. Det ger en beviljandegrad på ca 17% i genomsnitt. Och även om VR inte är den enda möjliga finansiären så säger det ändå något om konkurrensen.

I övrigt så noterar jag att VT inte presenterar någon lättöverskådlig statistik över könsfördelningen. På NT-sidan är det dock 10-6 till männen för postdokstipendier och ungefär hälften av de som fått bidrag till anställning i Sverige.