19 mars, 2008

Ännu en utredning

Idag, onsdag den 19 mars lämnas ännu ett betänkande till Lars Leijonborg. Den här gången handlar det om "utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering", vilket i klartext betyder att det rör Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Fas. Och det låter ju onekligen inte jättespännande, men konsekvenserna av det kan bli stora.

För på DN debatt (vilket är den enda källan till information som jag kunnat hitta ännu så länge) skriver den särskilda utredaren Madelene Sandström att hon vill slå samman dem alla till en enda myndighet, forsknings- och innovationsmyndigheten. Under denna ska det finnas fyra "forskarstyrda forskningsråd" inriktade mot 1) teknik och natur, 2) hälsa och medicin, 3) klimat, miljö och jordbruk samt 4) samhälle och kultur.
Dessa forskarstyrda forskningsråd ska samla alla finansieringsformerför stöd till grundforskning, behovsmotiverad forskning och innovationsbefrämjande finansiering. Utredningen kritiserar det faktum att dessa olika typer av stöd varit skilda åt tidgare.

Det är svårt att riktigt ta ställning till förslaget innan hela betänkandet är presenterat. Spontant kan jag känna mig tveksam till en del saker jag läser i artikeln, men det saknas fortfarande mycket information. Men förhoppningsvis dyker betänkandet upp på utbildningsdepartementets webbplats med tiden.

Inga kommentarer: