25 mars, 2008

Skyll inte allt på klimatet

Den senaste tiden har det varit en oerhörd fokusering på klimatförändringar i media. Det är på ett sätt positivt eftersom klimatförändringar orsakade av människan är ett mycket stort hot med allvarliga konsekvenser, men risken är att andra miljöhot kommer i skymundan. En annan risk är att allt ont skylls på klimatet och alternativa förklaringar inte undersöks tillräckligt noga. När det gäller tex hotade djur och växter så kan en felaktig förklaringsmodell leda till att felaktiga åtgärder görs för att försöka rädda dem. En studie som publicerats i PLoS Biology visar att minskningen av groddjur i centralamerika och sydamerika pga en svampsjukdom inte alls kan skyllas på klimatet. Spridningen av en sjukdomsorsakande svamp har tidigare påståtts bero på klimatförändringen, men i den aktuella studien hittas inga bevis för det. Sedan påverkas groddjur negativt av klimatförändringarna av andra orsaker men poängen är att allt ont inte kan skyllas på klimatet utan man måste undersöka mer komplexa samband för att förstå vad som händer i naturen.


Referens:
Lips et al. 2008. Riding the wave: reconsiling the roles of disease and climate change in amphibian decline. PLoS Biol 6(3):e72

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är säkert långt ifrån det enda fallet. Klimatfrågan är viktig och att klimatet förändras p.g.a. mänsklig påverkan är väl mer än sannolikt. Men samtidigt har det blivit både en massmedial, politisk och praktiskt taget moralisk fråga som många forskare offrat sin yrkeskarriär på. I själva verket exakt en sådan sak som brukar generera dålig vetenskap. Den här analysen blev ganska uppmärksammad när den kom: http://www.yale.edu/wisay/img/IoannidisArticle.pdf

Jo, detta borde kunna påpekas och medvetandegöras även när det gäller klimatdebatten - det är ju ändå en vetenskaplig fråga. Men reaktionen från tongivande håll blir snarare med näbbar och klor, istället för rationell diskussion ;-)