03 mars, 2008

För många utbildade naturvetare (igen)

Det utbildas för många naturvetare. Det hävdar i alla fall Högskoleverket i en rapport som presenterades idag och det är inte första gången man drar den slutsatsen.

År 2011 kommer det att utexamineras 1800 naturvetare, medan behovet för nyrekrytering är 1300. Jag har skrivit om det förr och i en tidigare post räknade jag till att det fanns 94 kandidatutbildningsprogram vid 17 lärosäten i naturvetenskap som startade under höstterminen i fjol. De flesta av dom med väldigt få studenter. Universiteten och högskolorna runt om i Sverige skriker efter naturvetarstudenter. Det är fullständig idioti att ha så många naturvetarutbildningar, som nästan allihopa knappt har några studenter, samtidigt som det utbildas fler naturvetare i Sverige än vad som behövs på arbetsmarknaden.

2 kommentarer:

Robert Cumming sa...

Resonerar man sådär även när det gäller humanistiska utbildningar? Marknaden för filosofer och konstvetare är väl inte heller speciellt god. Jag misstänker att ett överskott av naturvetare är bra för arbetsmarknaden, förutsatt att dessa kan få anställning inom andra sfärer.

Mats Fröberg sa...

Jag misstänker att det är likadant även för andra utbildningar. Men jag har intrycket av att det är ovanligt glest på de naturvetenskapliga utbildningarna, trots att det utbildas fler än vad som behövs.

Alla utbildningar kan inte finnas på alla högskolor. Som tur är verkar det som att man börjar inse problemet: Förslag om minskat antal universitet, profilering av högskolor etc.